Terapia Manualna wg dr Ackermanna – strukturalna osteopatia i łagodna chiropraktyka

       Ponad 50 letnie doświadczenia w leczeniu dr W.P. Ackermanna i ponad 30 letnia działalność dydaktyczna i terapeutyczna Ackermann College of Chiropractic w Stockholmie uczyniły tą metodę jedną
z najstarszych i najbardziej znanych, głównie ze względu na dużą skuteczność w walce z bólem. Metoda Ackermanna jest metodą precyzyjną, o szczegółowej diagnostyce. Stosując metodę Ackermanna terapeuta jest w stanie za pomocą diagnostyki palpacyjno – porównawczej oraz diagnostyki obrazowej bardzo szybko znaleźć przyczynę dolegliwości pacjenta i za pomocą nie zwykle efektywnych technik trakcji, mobilizacji, oscylacji i manipulacji przyczynę tę usunąć. Często Metoda Ackermanna stosowana jest w dolegliwościach, wobec których leczenie farmakologiczne nie przynosi skutku.
       Wiele dolegliwości, które swoją przyczynę mają w zaburzeniach funkcji narządu ruchu, a zwłaszcza kręgosłupa, są z natury odwracalne. Wynika z tego fakt, iż można je usunąć. Często zmiany
w funkcjonowaniu stawów kręgosłupa powodują występowanie objawów podobnych do tych, które wywołują choroby o podłożu organicznym. Jeżeli w badaniach lekarskich zostało wykluczone organiczne podłoże choroby, najczęściej można takiemu pacjentowi pomóc stosując terapią manualną.
Metoda dr Ackermanna opiera się w głównej mierze na miednicy i kości krzyżowej, a dokładniej na ich wzajemnych przesunięciach. Problemy z właściwym ustawieniem w/w struktur pociągają za sobą powstawanie kolejnych mechanizmów kompensacyjnych, które mogą ujawnić się w innych segmentach, np. kręgosłupie szyjnym, w stawie łokciowym, biodrowym, etc.
       Poprzez palpację miednicy i pomiar długości kończyn dolnych terapeuta jest w stanie bardzo dokładnie określić pozycję stawów krzyżowo-biodrowych i położenie kości krzyżowej w stosunku do piątego kręgu lędźwiowego. Pozostałe dostępne techniki palpacyjno – diagnostyczne pozwalają na dokładne określenie miejsca i rodzaju zablokowania poszczególnych segmentów kręgosłupa i stawów obwodowych.
       Sama terapia jest bardzo precyzyjna. Metoda ta pozwala na działanie w miejscu przyczyny schorzenia, dlatego zostaje odblokowany tylko i wyłącznie ten segment, który powodował bóle i dolegliwości pacjenta. Tak więc przy zastosowaniu metody Ackermanna w ciągu jednego lub kilku zabiegów można usunąć lub znacznie złagodzić ból.
LEGNICKIE CENTRUM KOREKCJI WAD POSTAWY ul. Gombrowicza 43 lok. 6, 59-220 Legnica | tel. 510 – 12 – 26 – 70 | e-mail: biuro@lckwp.pl
Copyright lckwp.pl | Created by AERO-GRAF