FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz jest metodą, która może być stosowana jako system korekcji skolioz , wspomaganie leczenia gorsetowego, przygotowanie dzieci do zabiegu operacyjnego a także korekcja obręczy barkowej i miedniczej po zabiegach operacyjnych.
Biorąc pod uwagę dysfunkcje towarzyszące skoliozie, dobierany jest indywidualny program ćwiczeń w zależności od wielkości kąta skrzywienia oraz od wyniku badania klinicznego pacjenta. Na tej podstawie wyznacza się cele ogólne i szczegółowe terapii.

Koncepcja FITS obejmuje trzy istotne etapy terapii:
1. Badanie klasyczne oraz badanie wg koncepcji FITS
2. Przygotowanie struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny, poprzez zastosowanie różnych technik energizacji mięśni;
3. Budowanie nowych, korekcyjnych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizowaniu.
LEGNICKIE CENTRUM KOREKCJI WAD POSTAWY ul. Gombrowicza 43 lok. 6, 59-220 Legnica | tel. 510 – 12 – 26 – 70 | e-mail: biuro@lckwp.pl
Copyright lckwp.pl | Created by AERO-GRAF