FDM ( Fascial Distortion Model) czyli terapia manualna wg Typaldosa polegająca na leczeniu zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego technikami powięziowymi. Jest szczególną metodą terapeutyczną, która przyporządkowuje przyczyny różnych dolegliwości i ograniczeń funkcji ruchowych jednej lub kilku z sześciu typowych form odkształceń (dystorsji) powięzi w ciele człowieka. Skuteczna redukcja bólu i ograniczenia ruchomości to rezultat zniwelowania odpowiednich dystorsji. W FDM proces diagnostyczny dostosowany jest indywidualnie do każdego pacjenta.

Opiera się na trzech elementach analizy:
- mowie ciała pacjenta w momencie opisywania bólu,
- szczegółowym wywiadzie (historii przypadku pacjenta oraz jego dolegliwości),
- testach dopełniający diagnostykę.

Szczególną zaletą terapii FDM jest natychmiastowe zniesienie bólu i wszelkich ograniczeń ruchomości, co znacznie przyspiesza powrót do pełnej sprawności.

LEGNICKIE CENTRUM KOREKCJI WAD POSTAWY ul. Gombrowicza 43 lok. 6, 59-220 Legnica | tel. 510 – 12 – 26 – 70 | e-mail: biuro@lckwp.pl
Copyright lckwp.pl | Created by AERO-GRAF